Coop Själevad

Grattis alla kunder och personal. Coop Själevad tar steget fullt ut mot en smittfri miljö!