Våra tjänster

Kemikonsult Norr hjälper organisationer och företag med utbildningar i hygienteknik, och att förebygga och stoppa smittspridning.

Vi utsätts dagligen för stora risker p.g.a:

  • Bakterier
  • Virus
  • Svamp
  • Sporer
  • ex MRSA, Norovirus (vinterkräksjuka), Clostridium difficile

Elektrostatisk applicering

Elektrostatisk applicering säkerställer 100% täckning av ALLA ytor, skrymslen och vrår på sekunder. Även under, bakom mm. Ca 30 kvm saneras på under en minut, och ingen karenstid krävs.

Med revolutionerande teknik till avdödning av oönskade microorganismer och smittor, har vi lyckats hjälpa flertalet kunder.

Exempel på kunder:

Kommuner, landsting, hotell, fartyg, skolor, gym & friskvårdsanläggningar, idrottslag och många fler.

Resultat efter elektrostatisk desinficering

Resultat från handtag på toalett

Bakteriemätning handtag insida toalett

1:a rör = Innan rengöring
2:a rör = Efter rengöring med rengöringskemikalie
3:a rör = Efter elektrostatisk desinficering med E360 desinfektion
Otrolig reduktion av bakterier vilka med största sannolikhet består av tarmbakterier.

Resultat från skivstång

Bakteriemätning med tryckplatta, före och efter elektrostatisk desinficering.
Mätning utförd på bänk till skivstång på nationellt gym.
Obs kritisk bakterienivå efter normal städning

Ladda ner foldrar (PDF)

Bilder